Sádrokartonové systémyPODKROVNÍ BYTY

▪ Nabízíme Vám z dosud nevyužívané půdy vytvořit velmi útulný obytný prostor díky
sádrokartonu, střešním oknům, trvanlivým střešním krytinám, kvalitním izolačním
materiálům apod.

▪ Pomineme-li, že se v nich rozhodně nedrží vlhkost a jsou jednoznačně nejslunečnější
z celého bytu či domu, umožňují díky zešikmeným střechám nebo dokonce trámům
krovu (u starých domů) skutečně atypická, zajímavá řešení místností, jakých v
„běžných“ místnostech s kolmými stěnami docílit nemůžete.

▪ Podkrovní místnosti mají nepopiratelný půvab.

ROZDĚLENÍ INTERIÉRU PŘÍČKOU ZE SÁDROKARTONU

▪ Montáže příček ze sádrokartonu doporučujeme tam, kde jste se rozhodli dělit místnost
Vašeho bytu a není z jakéhokoliv důvodu možné příčku vyzdít z cihel či pórobetonu.

▪ Takto vystavěné příčky ovšem nemohou v žádném případě nahradit nosné zdivo a
neměly by být přetěžovány zavěšenými předměty.

▪ Není však problém zbudovat otvor pro dveře.